Zwroty, wymiana, reklamacje

Zwroty, wymiana, reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).

2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym powyżej terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.

3. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz zwrotu i przesłać drogą elektroniczną na adres: gregpiec.felittoforni@gmail.com Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.

4. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

5. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności za towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany na konto, którego nr będzie podany w formularzu. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Kupujący

6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy: GREGPIEC POLSKA MACIEJ CICHOCKI HUTA MAZOWSZAŃSKA 22 26 -624 KOWALA z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania paczki.

8. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu Odstąpienia.

9. UWAGA! Paczka ze zwrotem nie może zostać odesłana do nas za pobraniem! Tego typu zwroty będą odsyłane do nadawcy.

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

2. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: GREGPIEC POLSKA MACIEJ CICHOCKI z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie.

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub Fakturę VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres gregpiec.felittoforni@gmail.com

4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6. W przypadku uznania reklamacji Klient wybiera opcję naprawy: – doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy, – doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.

Wymiany


1. W sklepie gregpiec wymiana produktów jest niemożliwa – byłoby to zbyt skomplikowane zarówno dla nas, jak i naszych klientów.

2. Należy dokonać zwrotu niepasującego produktu i zamówić nowy w odrębnym zamówieniu, tak będzie najlepiej!

3. Więcej informacji na temat dokonania zwrotu znajdą Państwo wyżej, w punkcie „Prawo odstąpienia od umowy”.

Zadzwoń
X